ล้อมคอกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ล้อมคอกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

นักข่าวกล่าวว่า ที่ทำการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ได้เปิดรับฟังความคิดเห็น วิธีการสำหรับการห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ให้บริการหรือสนับสนุนการให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล ที่มีการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝากและก็การให้กู้ยืมเงิน (deposit taking & lending) เพื่อปกป้องผู้ซื้อขายและก็พสกนิกรจากความเสี่ยงทางธุรกิจของผู้ให้บริการธุรกรรม และเพื่อช่วยลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะการเข้าใจผิดว่า เป็นบริการที่มีการกำกับดูแลจากหน่วยงานควบคุม กระทั่งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายของพลเมือง

เนื่องด้วยยังไม่มีการควบคุมดูแลทั้งในแล้วก็ต่างประเทศ แล้วก็ปัจจุบันนี้มีผู้ให้บริการในต่างประเทศหลายรายที่พบเจอปัญหาด้านสภาพคล่องจนต้องหยุดให้บริการและก็มีการยับยั้งการถอนสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า ก.ล.ต.

สินทรัพย์ดิจิทัล

ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการสำหรับในการกำกับดูแล โดยมีหลักสำคัญ ดังนี้

1.ห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วก็นำสินทรัพย์ดิจิทัลที่รับฝากไปให้กู้เงินหรือลงทุนแล้วก็จ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝาก

2. ห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลโดยจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ฝาก ถึงแม้ผลตอบแทนดังที่กล่าวมาแล้วมิได้มาจากการนำสินทรัพย์ดิจิทัลที่รับฝากไปหาประโยชน์ (ได้แก่ อาจมาจากงบประมาณส่งเสริมการค้าขายบริษัทหรือบริษัทในกลุ่ม ฯลฯ) ก็ตาม เว้นแต่ว่ามีลักษณะเป็นการส่งเสริมวิธีขายตามหลักหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศระบุ

3.ห้ามทำการโปรโมทหรือเชิญคนทั่วๆไปหรือทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการให้บริการ deposit taking & lending ของผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่น ดังเช่นว่า เป็นหนทางให้ลูกค้าสามารถใช้บริการผู้ให้บริการ deposit taking & lending ในต่างประเทศผ่านแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันของผู้ประกอบธุรกิจได้ ฯลฯ

นอกจากนี้ ก.ล.ต.ยังได้เปิดรับฟังความคิดเห็นวิธีการ เกี่ยวกับการปรับแก้การเปิดเผยความเสี่ยงจากการค้าขายคริปโตเคอร์เรนซีและก็การกำหนดราคาการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลต่อธุรกรรมขั้นต่ำ 5,000 บาท เพื่อแน่ใจว่าผู้ซื้อขายจะมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การลงทุนและก็การบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน และก็สามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับที่พอดี สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ รวมถึงได้ข้อมูลประกอบกิจการตัดสินใจอย่างเพียงพอ